Hoofdindex A-Z Totale index Namen Fotoboek Gezin Overzicht

Gezinsblad
Cornelis Cornelissoon Floor(en)of Floren, geb. te Ginkel, ged. 12 sep 1680 te Amerongen, ovl. 30 apr 1752 te Driebergen, beroep(en): Boer te Ginkel tot 1726 en te Driebergen vanaf 1726, burgemeester en medeschepen van Zuilenstein, Leersum en Ginkel 1718, diaken en ouderling te Leersum,, zoon van Cornelis Cornelisz. Floor of Eijckelkamp en Aaltje(n) Meijnsdochter
Wordt ook den ouden genoemd.

Gehuwd 27 mrt 1710 te Leersum met:
Neeltje Jansdr. van Soest, geb. 0 jul 1690 te Overlangbroek, dochter van Jan Wouters van Soest en Teuntgen Joachims van Wijk, begr. 21 mrt 1782 te Driebergen
Huwelijkse voorwaarden 27.03.1710 tussen Comelis Cornelisz Floor, geassisteerd met zijn vader Comelis Floor en Neeltje Jans van Soest, geassisteerd met haar vader Jan Woutersz. van Soest. De vader van de bruidegom brengt een bedrag van 700 gld. in ‘tot onderstand van ‘t huwelijk’, in extinctie van de 200 gld. die aan Cornelis Cornelisz. Floor zijn gelegateerd per testament d.d. 21.12.1705. Comelis Cornelisz. Floor brengt zelf in aan contant geld, schapen en andere eigendommen de somma van 300 gulden. Jan Woutersz. van Soest geeft tot huwelijksgoed de somma van 520 gld., opvoorwaarde dat hij niet verplicht kan worden tot betaling van het moederlijk erfdeel van de bruid.
dochter van Jan Wouters van Soest en Teuntje Jochems van Wijk
1) Aaltje Floor, gedoopt als AELTJE, ged. 22 aug 1717 te Leersum, begr. 9 mrt 1789 te Amerongen
Ondertrouwd te Driebergen
Gehuwd (kerk) 22 aug 1745 te Driebergen met:
Arend Gerritse van den Brandhof, zoon van Gerrit Arendsz van Brandhoff en Marighjen Hendriks, ged. 25 jan 1705 te Amerongen, ovl. 28 dec 1778 te Amerongen
2) Jannigje Floor, ged. 10 mrt 1720 te Driebergen
Ondertrouwd 10 mrt 1747 te Driebergen
Gehuwd 3 apr 1747 te Driebergen met:
Teunis Wouterze Parlee, geb. 22 feb 1722 te Driebergen
Datum proclamatie: 29-03-1747
3) Johannes Floor, geb. 28 jun 1722 te Leersum, ged. 28 jun 1722 te Driebergen, ovl. voor 1732
4) Marrigje Floor, ged. 26 sep 1723 te Leersum, ovl. voor 3 aug 1754, Ze moet voor deze datum overleden zijn omdat ze niet genoemd wordt in het testament van haar vader wat op deze datum gemaakt is.
5) Theunis Kornelisse Floor, opmerking gedoopt te Amerongen, ged. 5 aug 1725 te Leersum, ovl. 7 feb 1814 te Maartensdijk
Ondertrouwd 26 sep 1760 te Amerongen
Gehuwd 12 okt 1760 te Amerongen met:
Maai(j)gje Brandhorst of Branthof of Bundhof of Reindhot, geb. 29 nov 1739 te Amerongen, ovl. 30 mrt 1814 te Maartensdijk
Dochter van Hendrik Gerritse van den Brandhof en Neeltje Theunisse
6) Theuntje Floor, ged. 23 jul 1713 te Leersum
Ondertrouwd 20 feb 1735 te Driebergen met:
Dirk Diepgrond, geb. ± 1710 te Driebergen, ovl. 1746 te Driebergen
Jongeman te Maartensdijk.
7) Cornelis (jr.) Floor(en), geb. 10 mei 1711 te Leersum, ovl. 13 jul 1786 te Driebergen, beroep(en): Boer en bakker te Driebergen
Gebeurtenis: gebeurtenis testeert samen met zijn vrouw op 13 april 1767 voor nots. N.W. Buddingh te Utrecht

Ondertrouwd 17 okt 1734 te Driebergen met:
Cornelia Willemsdr van Rijswijk, dochter van Willem Teunisz van Rijswijck en Steventje Aerts van den Boon, ged. 2 okt 1701 te Doorn, ovl. 3 okt 1791 te Driebergen, Cornelia wordt begraven in de kerk in haar eigen graf, het beste baarkleed gebruikt, f 4.2.-., begr. 12 okt 1791 te Driebergen
zie ook 'Stichtenaren uit vroeger jaren, deel 2, blz 113 tm 133'
Ook genaamd Cornelia Willemse van Rijswijk

Gebeurtenis: gebeurtenis Lidmaat te Doorn en Driebergen 1727, beschreven in "Stichtenaren uit vroe ger jaren" deel 2, blz 113 tm 133.
8) Johannes Cornelis (Hannes) Floor(en), ged. 15 jun 1732 te Driebergen, leersum (religie: Nederlands Hervormd), Den 14 Octobr Hannis Flooren, begraven in de Kerk in het Graf van Hendk Overeem en heeft het beste baarkleed gebruijkt., begr. 14 okt 1794 te Driebergen, beroep(en): Boer en schepen van Driebergen
Gebeurtenis: gebeurtenis Hannes had een schuld lopen bij zijn schoonvader, van duizendzeventig gul den. Door een vierjarig landpacht van de hofstede en landerijen, die bij zijn schoonvader in eigendom waren.

Ondertrouwd 17 mrt 1754 te Driebergen met:
Aartje Hendriksdr Overeem, geb. 15 mrt 1733 te Driebergen, Hendrik Willemsen Overeem en Elisabeth Teunisse van het Hoenderdaal, ovl. 30 jun 1808 te Driebergen, 180, Junij
den 30 dito Aartje Overeem Wed. van Hannes Floor begraven in De Kerk in het Graf van Hendk Overeem en heeft het Beste Baarkleed gebruikt in voorde Kerk.

Haar ouders zijn Henrik Willems Overeem en Elisabet van 't Hoenderdal.

Het is mogelijk dat deze Johannes niet trouwde met Aartje Overeem, maar zijn oudere broer. Dit moet nog nagegaan worden.
9) Frans Floor of Flooren of Floren, ged. 21 sep 1727 te Driebergen (religie: Nederlands Hervormd), ovl. 1782 te Blauwkapel
Gebeurtenis: gebeurtenis Toen Frans overleed woonde hij in de Bilt.

Gehuwd 25 mrt 1753 te Driebergen
Gehuwd (kerk) 25 mrt 1753 te Driebergen met:
Willemijntje Cornelisse (Wilemijn) van Doorn, geb. 7 dec 1727 te Driebergen, Dochter van Cornelis Arisz van Doorn met:
Cornelia Willems van Rijswijk later getrouwd met Cornelis Flooren.
, ovl. voor 1776 te Blauwkapel
10) Joachim Cornelisz (Jochem) Floor of Floren, geb. 8 sep 1715 te Leersum, ged. 9 sep 1715 te Leersum, ovl. 1784 te Blauwkapel, beroep(en): Landbouwer en schepen van Oostveen.
Gehuwd 18 jul 1751 te Blauwkapel met:
Steventje Cornelisse van Doorn, Dochter van Cornelis Arisz van Doorn met:
Cornelia Willems van Rijswijk later getrouwd met Cornelis Flooren.
, ged. 12 okt 1732 te Driebergen, ovl. 10 sep 1801 te Blauwkapel